Моля, потвърдете, че сте пълнолетен, за да продължите.

 

Въведи код
X

Въведи кода от вложката

+359
+359
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Честито!

+359
+359

Награди

SPA уикенд за двама в Arte SPA&Park Hotel - Велинград

Лек за раздели, за лошо настроение или просто време за глезене

Телефон Samsung Galaxy S8

За да разкажеш на приятелката си за онази убийствено яка шафраново жълта блузка в мола.

Куфар American Tourister

За да имаш място за повече багаж, въпреки че нямаш какво да облечеш

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОГРАМАТА „ЖЕНИТЕ ЩЕ РАЗБЕРАТ”

ОРГАНИЗАТОР

Програмата „Жените ще разберат” е организирана от “КТ Интърнешънъл” ЕАД, с адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул. Рогошко шосе 1, наричано по-долу за краткост: Организатор. Решението за провеждане на програмата „Жените ще разберат.”, съгласно настоящите правила, е окончателно и задължително за участниците. Организаторът запазва правото да поправя или променя правилата, като обявява това публично своевременно.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Програмата се организира и провежда на територията на Република България.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Програмата стартира на 9-ти април 2018 г. и ще продължи до 15-ти юни 2018 г. Крайната дата, до която ще се приема регистрация на уникален код, чрез SMS, е 15-ти юни 2018 г. За изпратени SMS за участие след тази дата и евентуални разходи свързани с това, Организаторът няма да носи отговорност. Крайният срок за изпращане и получаване на наградите е 15-ти август 2018 г. След 15-ти юни 2018 г. участващи опаковки могат да бъдат предлагани в търговските обекти до изчерпване на количествата, но Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди.

ПРОДУКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМАТА

В програмата „Жените ще разберат”, участват опаковките на Merilyn Pink, Merilyn Blue, Merilyn Purple и Merilyn White, снабдени с вложка. На всяка вложка има уникален код на латиница, който потребителят следва да регистрира, за да разбере дали вложката е печеливша или участва за теглене на големите награди. В една опаковка може да има само една вложка.

УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА

Всяко физическо лице, което е навършило 18 год., може да участва в програмата „Жените ще разберат”. Служителите на “КТ Интернешънъл” ЕАД, както и членовете на техните семейства, нямат право на участие. С включването си в програмата, участникът приема и се задължава да спазва изцяло условията.

МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ

На гърба на всяка вложка, поставена в участващите промоционални опаковки, има отпечатан уникален код, съдържащ цифри и букви на латиница. Потребителят трябва да регистрира уникалния код на www.igraskod.com или като изпрати SMS с текст кода, изписан на латиница, на номер 1711, активен за абонатите на трите мобилни оператора в България. Цената на един SMS към номер 1711 е 0,30 лв. с ДДС за абонати на М-Тел и ВИВАКОМ и 0,29 лв. с ДДС за абонати на ТЕЛЕНОР. След регистриране на кода на www.igraskod.com и ако този код е валиден и уникален (т.е. да не е бил регистриран в системата до сега), потребителят ще получи обратно съобщение, което обявява дали потребителят печели моментна награда или участва за големите награди.. След изпращане на SMS с кода и ако този код е валиден и уникален (т.е. да не е бил регистриран в програмата до сега), потребителят ще получи обратен SMS, който обявява дали потребителят печели моментна награда или участва за големите награди. Ако потребителят печели моментна награда, в обратния SMS, печелившият участник ще бъде помолен и да изпрати данни за получаване на наградата, а именно: име и фамилия, година на раждане и точен адрес. При нужда, Организаторът може да се свърже с него, за да уточни детайлите по получаване на наградата. За участие в тегленията за голямата награда (15 броя мобилни телефони Samsung Galaxy S8) в програмата „Жените ще разберт”, потребителят трябва да регистрира поне 2 уникални кода по време на кампанията. Един участник може да участва в програмата с неограничен брой уникални кодове. Ако участник е регистрирал повече от една дву-кодова комбинация в кампанията, той участва в тегленето толкова пъти, колкото валидни и уникални дву-кодови комбинации е регистрирал.

Всеки мобилен номер се счита за отделен участник и се следи броят регистрирани кодове от този номер. В един SMS ще може да бъде изпращан само един уникален код. При изпращане на повече от един код в SMS, изпратените кодове ще бъдат счетени за невалидни. Всяка регистрация в сайта www.igraskod.com с един телефонен номер се счита за отеделен участник и се следи броят регистрирани кодове с този телефонен номер. В една регистрация ще може да бъде вписван само един уникален код. При регистриране на повече от един уникален код, регистрираните кодове ще бъдат счетени за невалидни.

ЛИЧНИ ДАННИ

За целите на получаване на спечелена награда, печелившият участник следва да предостави изричното си съгласие КТ Интернешънъл ЕАД да събира, съхранява и по друг начин да обработва лични му данни при спазване разпоредбите на действащото европейско и българско законодателство. Личните данни, които ще се използват от КТ Интернешънъл ЕАД са: име и фамилия, дата на раждане, точен адрес.

Предоставените лични данни ще се използват за следните цели:

 • Името и фамилията са нужни на КТ Интернешънъл ЕАД, за да идентифицира печелившия участник.
 • Датата на раждане, за да се установи, че печелившият участник е навършил 18 години.
 • Адресът е необходим, за да бъде изпратена до печелившия участник спечелената награда.

В случай, че печелившият участник се регистрира чрез www.igraskod.com с валиден и уникален код, при подаване на личните си данни, чрез портала www.igraskod.com, се счита, че той се е запознал, разбрал и се съгласява с настоящите официални правила и е предоставил на КТ Интернешънъл ЕАД посочените по-долу съгласия и декларации.

В случай, че печелившият участник се регистрира чрез SMS, в допълнителния SMS, който ще получи съгласно описания по-горе механизъм за участие, ще бъде включено и следното съдържание: „При отговор на този SMS, вие декларирате, че сте се запознали и се съгласявате с публикуваните официални правила на програмата на www.igraskod.com.“ При подаване на личните си данни, чрез SMS, се счита, че печелившият участник се е запознал, разбрал и се съгласява с настоящите официални правила и е предоставил на КТ Интернешънъл ЕАД посочените по-долу съгласия и декларации.

СЪГЛАСИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ПЕЧЕЛИВШИЯ УЧАСТНИК.

С участието си в програмата:

 • предоставям изричното си съгласие КТ Интернешънъл ЕАД да събира, съхранява и по друг начин да обработва лични ми данни за целите посочени по-горе.
 • Информиран съм и давам съгласието си, че личните ми данни, отнасящи се до въпросната обработка описана по-горе може да се съобщават на:
  • държавни и общински органи, институции, агенции и ведомства за целите на изпълнение на задълженията на КТ Интернешънъл ЕАД,
  • М-Тел, ВИВАКОМ и ТЕЛЕНОР при изпращане на SMS
  • “МОТИВИАН КЪНЕКТ” EООД, ЕИК 204167358 за целите на организация и информационно обслужване на кампанията, в това число и уточняване на данните ми като печеливш участник;
  • СПИДИ АД за целите на изпращане на наградите като печеливш участник;

Информиран/а съм, че КТ Интернешънъл ЕАД е предприело програмно-технически, физически, организационни и административни мерки за защита на личните данни;

Известен ми е срокът за съхраняване на личните данни - 1 година след края на Кампанията.

Уведомен/а съм, че след този срок КТ Интернешънъл ЕАД изтрива личните ми данни и изтрива всички съществуващи копия освен ако запазването на личните ми данни или на част от тях се изисква за по-дълъг период съгласно приложимото право;

Известно ми е, че личните ми данни се предоставят на лицата, обработващи лични данни в КТ Интернешънъл ЕАД и имам право да се информирам за начина на обработка и съхранение на личните ми данни, както и право да възразя срещу обработката/съхранението на личните ми данни, съгласно вътрешните правила на КТ Интернешънъл ЕАД.

С участието си в Кампанията, декларирам, че прочетох, разбрах и съм съгласен с настоящите официални правила на програмата „ЖЕНИТЕ ЩЕ РАЗБЕРАТ“.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите на програмата са общо 130 на брой и са както следва:

Моментни награди:

 • СПА уикенд за двама в ARTE SPA&Park hotel Велинград – 15 броя;
 • Куфар Samsonite – 100 броя;

Големи награди:

 • Samsung Galaxy S8 - 15 броя;

МЕХАНИЗЪМ НА РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

МОМЕНТНИТЕ НАГРАДИ се разпределят на случаен принцип, в момента на получаване на SMS или регистрация на www.igraskod.com с валиден и уникален код, от специално разработен софтуер.

ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ се разпределят измежду всички изпратили поне два броя валидни и уникални кода в периода 9-ти април – 15-ти юни 2018 г., от един телефонен номер.

Ако участник е изпратил повече от два кода в кампанията, той участва в тегленето толкова пъти, колкото кратни на два, валидни и уникални кодове е изпратил. Тегленето на ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ се извършва чрез автоматично електронно теглене на 18-ти юни 2018 г. в присъствието на нотариус.

Всички участници, спечелили голяма награда, ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане и печелившият участник ще бъде помолен и да изпрати данни за получаване на наградата, а именно: име, фамилия, точен адрес и година на раждане.

С един валиден и уникален код, може да бъде спечелена само една награда.

ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Печелившите участници следва да изпратят данни за получаване на награда, чрез SMS или в сайта www.igraskod.com в зависимост от начина на регистриране на кода. Данните трябва да са изписани на латиница и да съдържат име, фамилия, година на раждане и точен адрес за доставка на наградата. При нужда, Организаторът ще се свърже с печелившия участник в максимално кратък срок за потвърждаване на данните. Наградите се изпращат чрез куриерска служба на седмична база. Краен срок за доставка на наградите е 18-ти юли 2018 г. Наградите ще бъдат доставяни в работни дни, от 09:00 до 17:00 часа. При доставката, всички печеливши участници се задължават да предоставят на куриерите печелившите вложки като доказателство, както и да предоставят на куриерите документ за самоличност. Наградите се предоставят лично на спечелилия участник, само ако спечелилият участник представи документ за самоличност и от представения документ за самоличност се установи, че той е поне на 18 г. В случай, че участникът е на възраст под 18г., няма право да получи наградата. Ако той/тя не присъства на посочения адрес, куриерите оставят бележка с адрес, от който спечелилият може да вземе пратката в седем дневен срок.

ПРАВНИ СПОРОВЕ

Организаторът не носи отговорност и няма да бъде въвличан в никакви правни спорове, свързани с притежанието или собствеността, върху печеливши уникални кодове от продуктите, включени в програмата „Жените ще разберат”, както и правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците, във връзка с тази програма.

Евентуални правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в програмата, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора съгласно разпоредбите на българското законодателство.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Настоящата програма „Жените ще разберат” може да бъде прекратена преди 15-ти юни 2018-та г. само при появата на събитие, представляващо непреодолима сила съгласно действащото законодателство, в резултат, на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата програма „Жените ще разберат”. Организаторът може да прекрати настоящата програма, ако се появи нарушение или злоупотреба с правилата или при извънредни обстоятелства. В такъв случай Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С участието си в програмата лицето изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат използвани и обработвани за целите на настоящата програма. Чрез включването си в програмата „Жените ще разберат”, участниците приемат предвиденото в настоящите правила. Всеки участник в програмата се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Кратките правила на програмата „Жените ще разберат” може да се намерят на вложките в участващите опаковки. Пълните и подробни правила може да се намерят на www.igraskod.com, където са публично оповестени и подробно описани. С включването си в програмата участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на програмата „Жените ще разберат”.

Печеливши

Куфари

Р. Зл. ПЛОВДИВ 0896....19

А. Кр. София 0882....63

Н. Н. Нови пазар 0879....69

З. М. Велинград 0878....96

Т. А. Каварна 0897....06

Д. М. Разград 0886....92

А. Р. Пловдив 0888....64

И. Р. Раковски 0898....92

Г. Б. Гоце Делчев 0898....77

Д. Д. Перник 0893....20

Л. С. Пещера 0899....44

Л. С. София 0888....99

Г. И. Харманли 0897....70

В. В. Кюстендил 0897....46

В. С. Бургас 0895....56

Е. Е. Сандански 0882....46

И. И. Котел 0887....44

Я. К. Раднево 0884....19

Г. С. БАЛЧИК 0894....23

М. П Велико Търново 0888....12

И. Н. с. Българска поляна 0877....60

Дж. Ч. кърджали 0876....14

С. Д. Павликени 0893....68

Б. Е. Русе 0896....37

Т. М. Перник 0886....81

М. Х. Плевен 0878....72

М. П. Бургас 0882....80

В. Л. Раковски 0898....24

Цв. У. БотЕВГРАД 0889....90

Р. И. Русе 0885....69

И. Б. Търговищи 0896....34

В. Р. с. Семчиново 0895....11

Р. К. село Падеш община Благоевград 0885....79

И. Б. Варна 0896....27

Д. Т. ДОБРИЧ 0886....46

П. Шк. Белене 0887....53

А. А. Раднево 0899....14

Я. И. Несебър 0882....82

Р. Я. СОФИЯ 0899....23

М. Г. Каварна 0892....81

Л. Ш. Варна 0898....15

Е. П. Сандански 0898....48

Т. Ц. Плевен 0988....32

Р. С. Ямбол 0892....88

С. К. София 0878....66

С. В. Добрич 0878....92

М. П. Каспичан 0899....15

И. С. Пирдоп 0887....26

И. Зл. Попово 0889....89

Д. Т. София 0885....66

В. Б. КАРЛОВО 0889....29

С. Ш. Пловдив 0889....92

А. В. София 0877....04

Д. Ч. ГАБРОВО 0879....48

М. Т. Бургас 0886....91

Д. К. Суворово 0896....66

Т. Ф. София 0893....30

П. Т. София 0885....14

П. Д. Айтос 0884....96

Н. Г. София 0888....35

В. Г. СОФИЯ 0886....85

Д. Н. Варна; 0887....70

Кр. Г. Елин Пелин 0883....08

Мл. Г. Шумен 0898....78

Сн. Ст. София 0878....40

К. Ат. Перник 0876....31

Р. Г. Генерал Тошево 0895....95

К. Е. Пловдив 0879....73

Н. Ж. ВЕЛИНГРАД 0887....58

О. И. Плевен 0878....40

Й. Ст. Велико Търнова 0898....23

Бл. П. Ловеч 0888....91

М. М. Разград 0883....45

В. Х. село Куртово Конаре 0894....59

Б. Й. София 0883....85

Д. Г. Варна 0892....05

П. М. Велико Търново 0883....74

Н. Т. София 0893....57

В. К. София 0886....61

М. Б. Пещера 0897....11

М. К. София 0888....22

Д. М. ЛЮБИМЕЦ 0883....11

Р. А. София 0889....50

А. Д. София 0894....43

Н. Т. Русе 0878....06

Н. Х. Пловдив 0886....43

С. И. София 0878....00

М. С. Казанлък 0886....36

М. М. Пловдив 0898....03

И. И. Силистра 0893....34

Д. Д. Казанлък 0896....82

С. Е. Русе 0888....98

Е. М. Пловдив 0895....52

Т. К. Ст.Загора 0887....56

М. У. Разлог 0988....05

М. И. София 0893....59

П. Я. София 0899....07

Л. Р.-Г. София 0887....62

С. П. Асеновград 0896....51

СПА почивки

И. П. Банско 0876....31

Й. И. Черноморец 0885....41

П. П. Плевен 0894....88

Т. Н. София 0889....30

А. Х. .с.Скалак.обл.Бургас 0896....17

К. В. Пазарджик 0878....35

Н. П. с.Цалапица 0895....99

А. М. Благоевград 0897....59

А. С. с. Склаве, общ. Сандански 0897....98

Т. В. Плевен 0899....17

С. Й. София 0898....25

С. М. София 0887....76

М. М. София 0896....82

П. М. София 0888....22

С. И. София 0887....46

Samsung Galaxy S8

Д. Г. Стара Загора 0888....40

Т. Т. Стара Загора 0896....68

Д. Ж. Бургас 0897....64

М. Х. София 0894....91

С. А. Пловдив 0899....68

Р. С. Генерал Тошево 0898....78

М. М. Казанлък 0899....65

М. П. с. Бачево, общ. Разлог 0899....13

С. Г. Пиперово, общ. Дупница 0897....18

Х. П. Враца 0877....80

В. С. Казанлък 0893....43

Т. Д. Албена 0888....02

Б. А. Варна 0895....88

И. В. с. Борован, обл. Враца 0878....75

Д. Л. Търговище 0883....20

Контакти